„Aj keď nie je dovolené povedať vždy všetku pravdu, nikdy nie je dovolené potláčať ju.

„Voči príbuzným a priateľom sa správajte láskavo, lebo často sa stáva, že mimo domu sme ako anjeli a doma ako diabli.“

„Pokora, ktorá sa protiví láske, nemôže byť pravá a úprimná.“

„Kto sa pozerá na blížnych a pritom nepozerá na Boha, vystavuje sa nebezpečenstvu, že ich nebude milovať čisto, rovnako a stále.“

Kresťanská dokonalosť nespočíva v tom, že nemáme priateľstvá, ale že naše priateľstvá sú dobré a sväté.

„Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi.“

Každý náš blížny má svoje miesto v Spasiteľovom srdci.
Kto by nevedel milovať a znášať nedokonalosti tých, ktorí sú na takom svätom mieste?

„Nerozmnožujme naše pobožnosti. Radšej si dobre robme tie, čo vyplývajú z nášho stavu.“

„Prečo sa znepokojujeme, keď sa dopustíme chyby v prítomnosti iných?
Nie je vari správne, keď nás poznajú takých akí v skutočnosti sme, že sme nedokonalí?“

„Jeden Otčenáš pomodlený pozorne a zo srdca je viac ako mnoho Otčenášov odriekaných narýchlo a bez pozornosti.“

„Nechcite predávať a kupovať lacno tým, že svojho blížneho obviňujete pre malichernosti a svoje ťažké chyby ospravedlňujete.“

Ak sklopíte oči zo skromnosti,
pokorte sa aj v duši.
Keď ukazujete, že chcete posledné miesto, túžte po ňom aj v srdci.

„Nesúďte, či táto osoba je svätejšia ako tamtá. Zovňajšok klame.
Možno ten, kto sa zdá menej svätý v očiach sveta je svätejší v očiach Boha.“

„Chcete sa ľahko dopracovať dokonalosti?
Vyberte si za duchovného vodcu človeka učeného, rozvážneho, láskavého.“

„Vody milosti tečú iba v údolí pokory.“

Keď ide o pôst voľme si strednú cestu: ani veľa ani málo.
Lebo keď bude naše telo prekŕmené, neunesieme ho.
A keď bude veľmi slabé, neunesie ono nás.

„Nech vám pobožnosti neprekážajú plniť si ostatné povinnosti.
Nech nie sú dlhé, aby neunavovali ducha a neznechucovali tých, s ktorými žijete.“

„Už to je veľké zlo, že nerobíme nič dobrého.“

Pokušenie je silnejšie vtedy, keď nás nájde v nečinnosti.

„Nebuďte na nič naviazaní do takej miery, aby ste sa znepokojovali, či sa vám to podarí. Zverte to do Božích rúk.“

„Pokušenia nech vás neľakajú. To, že nepriateľ bojuje o vašu dušu je dobrý znak. Značí, že mu ešte nepatríte.“

„Osloboďte si občas svoje srdce od ľudí, aby ste mohli pokojne hovoriť s Bohom o veciach svojej duše.“

Boh nemeria našu dokonalosť podľa množstva vecí, ktoré preň konáme, ale podľa spôsobu, ako ich robíme.

„Čím opravdivejšie a dokonalejšie budeme dôverovať Bohu, tým zjavnejšie pocítime Jeho prozreteľnosť.“

„V suchopádnosti a v protivenstvách dúfajte.
V útechách a keď sa vám darí sa obávajte.
Ale v oboch prípadoch, to je vždy, buďte pokorní.“

Každá malá, úmyselne spáchaná chyba ohrozuje dokonalosť viac ako sto iných, ktorých sme sa dopustili z nepozornosti.

„Keď hovoríme o Božích veciach, neraz chceme byť považovaní za učených a máme záľubu vo svojich myšlienkach.
A miesto toho, aby sme sa dostali k pravde, napĺňame sa len márnosťou.“

„Načo taký zhon?
Berte pomaly, pokojne a len jednu vec.
Potom skutočne pokročíte.“

Kamkoľvek idete, usilujte sa nazbierať niečo dobrého.
A robte ako včely, ktoré znášajú domov iba med.

„Nerobte sa ani hlúpymi ani múdrymi.
Múdrymi preto nie, aby ste ostali pokorní,
hlúpymi preto nie, aby ste sa neprevinili proti úprimnosti, ktorá nenávidí pretvárku.“

Osobám, ktoré máme radi,
všetko vieme ospravedlniť.
Osobám, ktoré radi nemáme,
nech už robia čokoľvek, vždy máme čo vyčítať.

„Nábožnosť má iba jeden predmet – Boha.
Ale spôsobov ako Mu slúžime, je podľa rozličných podmienok mnoho.
V každom stave sa možno páčiť Bohu.“

„Usporiadaný sklon k záujmom neškodí duši,
ak si vie nájsť čas na modlitbu, rozjímanie a duchovnú sústredenosť.“

„Ak vieme nájsť radosť a Božiu vôľu aj v biedach tohto sveta, sú rovnako milé ako raj.“

Duša získava nie tak z toho, že na Boha mnoho myslí, ale že ho veľmi miluje.