Odkazy na dokumenty

  • Procesný model svätej omše
    O čo v tomto texte ide? No predsa o „celebratívnu  anamnézu paschálneho mystéria v ekleziálnej koinonii“ 🙂
    Áno, aj s takouto definíciou svätej omše som  sa stretla… Porozumela som jej asi tak, ako moja „adoptovaná dcérenka“, inak kolegyňka Ivanka, našej svätej omši, keď sa na nej dobrovoľne -nedobrovoľne ocitla.
    „Veď ja tomu vôbec nerozumiem, Tetuška!“ povedala mi vtedy. „Neviem, kde to má začiatok, stred, koniec… Neviem čo je o čom“. Tak som si povedala, že jej to prerozprávam jej rečou… Rečou, v ktorej sa o svätej omši asi často nehovorí, ale ktorá sa skôr podobá na reč softvérových inžinierov.
    Ivanka, plním svoj sľub, toto je (najmä) pre Teba.