Děti a pět jazyku lásky

Gary Chapman, Ross Campbell – Děti a pět jazyku lásky
Vydal Návrat domu, Praha 2002

Jedním z poznávacích znamení zralého dospělého je schopnost projevovat přízeň a přijímat její projevy všemi pěti jazyky lásky:
– fyzickým kontaktem,
– pozorností,
– slovy ujištění,
– dárky i
– skutky služby. /str. 21/

Nestaňte se oběťmi neodkladných záležitostí. Z dlouhodobého hlediska nebude vůbec záležet na většině toho, co se dnes zdá tak naléhavé. Na tom, co děláte se svými dětmi, bude záležet navždy. /str. 51/

Skutečný dar není odměnou za poskytnuté služby. Je vyjádřením lásky vůči obdarovanému a je darujícím daný zdarma. /str. 57/

Jako rodiče samozřejmě sloužíte svým dětem, ale prvotní motivací není potěšit je. Vaším hlavním úmyslem je dělat to, co je pro ně nejlepší.
To, co v daný okamžik děti nejvíce potěší, dost možná není nejlepší způsob jak jim projevit lásku./str. 67/

Když dítěti těmito pěti jazyky vyjadřujeme lásku a zároveň se soustřeďujeme na jeho jazyk lásky, ukazujeme mu, jak milovat ostatní, a také to, že se samo potřebuje naučit hovořit jazyky lásky druhých. /str. 78/

Láska a kázeň: Láska se ohlíží na zájmy druhého; kázeň také. Kázeň je tedy nepochybně skutkem lásky. A čím více se dítě cítí milované, tím jednodušší je ho ukázňovat. /str. 92/

Nic dítě neuvrhne do hlubšího zoufalství než nedostatek lásky. /str. 94/

Dítě, které zlobí, má nějakou potřebu. /str. 95/

Dítě, které je na tom citově dobře, se dokáže soustředit, má motivaci a energii potřebnou k tomu, aby svých schopností maximálně využívalo. /str. 112/

Když pocity slábnou, neznamená to, že se láska vytrácí. /str. 146/