Don Bosco

Don Bosco o svätosti

/zo záložky vydanej Saleziánmi dona Bosca Miletičova/

Naša svätosť spočíva v tom, že sme veselí.

 

Buď poslušný a budeš svätý!

 

Sväté prijímanie je pre tých, ktorí sa chcú stať svätými a nie pre tých, ktorí už sú.

 

Chceme dosiahnuť vysoký stupeň svätosti a dostať sa do neba? Buďme verní a poslušní aj v malých veciach.

 

Pán Boh chce, aby sme boli všetci svätí. Dá nám prostriedky na to, aby sme sa spasili a potom nám povie: „A teraz premýšľajte, ako ich použijete“.

 

Bez trpezlivosti sa nemôžeme stať svätými.

 

To, čo posväcuje nie je bolesť, ale trpezlivosť.