Ježiš uzdravuje Teba a Tvoju rodinu

autori: James Mariakumar, Mary Perreira
Zborník prednášok z XI katol. charizm. konferencie 9-11.7.2004 v Žiline

„Nikto z nás sa nenarodil svätý, ale každý je povolaný, aby sa stal svätým“ /str. 7/

„Je veľký rozdiel medzi múdrosťou tohto sveta a vierou.“ /str. 12/

„Naše krstné povolanie nás volá k tomu, aby sme žili tak ako Kristus.“ /str. 17/

„…aby sme milovali tak, ako nás miluje Boh.
… To, čo je prekážkou tejto lásky nepochádza od Boha.“ /str. 21/

„… naša vôľa sa stotožní s Božou vôľou. A to je svätosť.“ /str. 22/

„… aj Boh je rodina.
Otec, Syn a Duch Svätý tvoria rodinu, rodinu lásky. Je to rodina, v ktorej je jedno srdce a jedna myseľ.“ /str. 25/

„Manželstvo môžeme prirovnať ku kameňom, čo sa rútia zo skaly. Keď sa kamene uvoľnia zo skaly, sú hrubé, neotesané. Ale keď narážajú na seba, stávajú sa hladkými. Podobne od začiatku uzatvorenia manželstva sme v kontakte s druhým človekom. Náš život sa stane hladším ak odpúšťame, ak milujeme, ak si preukazujeme navzájom milosrdenstvo.“ /str. 28/

„Boh dokáže robiť veľké veci v našom živote.“ /str. 28/

„Manželstvo je šancou rásť vo svätosti.
… keď sa dostaneš do neba, tak sa Ťa Boh spýta: „kde je Tvoj muž, kde je Tvoja manželka?“Nemôžete odpovedať: „Či som ja strážcom svojho brata?“ Tak odpovedal Kain. My všetci sme strážcami svojich bratov a sestier. Boh vám zveril partnera, aby sa dostal k Bohu.“ /str. 35/

„Musíte mať úctu k druhému človeku. Náš blížny je človek, do ktorého poslal Otec Ducha Svätého, ktorý v ňom prebýva. Náš blížny je Kristovým telom.“ /str. 42/

„Ak chcete skončiť s určitou naviazanosťou, Boh vám pomôže.
Ak nechcete skoncovať, nikto vám nepomôže.“ /str. 66/

„Duch človeka chápe Božie tajomstvá iba pomocou Ducha Svätého.“ /str. 70/

„… nezviazal prvým ľuďom ruky, aby im zabránil zobrať si nejaké ovocie zo stromu, ale upozornil ich: „ak budete jesť, zomriete.““ /str. 71/