Človečina

„Nikto nie je úbohejší ako ten, kto chce všetko a nič nezačne.“ /A. Claudius/

„Naučili sme sa lietať ako vtáci, plávať ako ryby.
Ostáva nám už len jedno, žiť ako ľudia.“ /rozhlas/

„Sme zmesou ľudí, ktorých sme v živote stretli“ /film Denník vraha/

„Cintoríny sú plné nenahraditeľných ľudí.“ /autor neznámy/

Priateľ je ktosi, pred kým môžem nahlas myslieť.“ /autor neznámy/

 „Přestože si to ani neuvědomujeme, vyplňujeme důležitá místa v životech druhých lidí.“ /Robert Fulghum; Všechno co opravdu potřebuju znát jsem se naučil v mateřské školce; str. 70/

„A teraz vám poviem jedno tajomstvo;
je veľmi prosté: správne vidieť dokáže človek jedine srdcom;
to, čo je podstatné, je pre oči neviditeľné.“ /A. de Saint-Exupery/

„Dobrým filozofom sa môže stať len ten, kto má schopnosť čudovať sa.“ /Jostein Gaarder; Sofiin svet/

„Aj keď sa filozofické otázku dotýkajú všetkých ľudí, nie zo všetkých sa stanú filozofi.
Z rôznych dôvodov väčšinu pohltí každodenný život do takej miery, že zatlačí samotné čudovanie sa nad životom celkom do úzadia.“ /Jostein Gaarder; Sofiin svet/

„Ak nemôžeš byť hviezdou na nebi, buď lampou v dome.“ /arabské príslovie/

„Ak nevieš, do ktorého prístavu plávaš, nijaký vietor Ti nebude správny.“ /Seneca/

Hovor len vtedy, keď sa ťa pýtajú, ale ži tak, aby sa ťa pýtali…“ /Paul Claudel/

„Dobrota je tiché konanie toho, o čom iná hlasno rozprávajú.“ /Friedl Beutelrock/

„Ak otváraš ústa, Tvoje slová majú byť cennejšie ako mlčanie.“ /arabské príslovie/

„Mnohí z tých, ktorí sú zdanlivo vnútri – sú vonku;
mnohí z tých, ktorí sú zdanlivo vonku – sú vnútri.“ /sv. Augustín/

 „Nad nikoho sa nevyvyšuj, pred nikým sa neponižuj“ /film Pyšná princezná/

Keď veľmi čakáme milovaného priateľa, nemôžeme si zamieňať tlkot vlastného srdca s dupotom jeho koní.“ /prof. Krempaský citoval ruského ufológa, ktorý týmto odvolal svoje tvrdenia o existencii UFO/

„Musíme sa naučiť povedať nie, aby sa stalo vierohodnejším naše áno“ /pamätník/

„Naša doba potrebuje ľudí, ktorí sú ako stromy – naplnení tichým pokojom, zakorenení v zemi a súčasne v nebi.“ /Oliver Clement/

„Pri každom žľabe, kde sa rodí nejaký vykupiteľ alebo nejaká spasiteľná myšlienka, vždy stojí nejaký vôl a spokojne si žerie“ /Heinrich Heine/

„Všetko môžem, ale nie všetko mi osoží.“ /neznámy autor/  

„Človek je jediný živočích, ktorý vie, že je smrteľný“ /André Malraux/

„Pravá sloboda nespočíva v tom, že sa na nič neviažeme.“ /Juan de Bonilla/

„Dar je tak veľký, ako jeho darca“ /z kázne na svadbe/

„Som pripravený žiť, lebo som pripravený zomrieť“ /Josh Mc Dowell, 11.11.1993, prednáška v BA, PKO/