Láska

„Srdce má svoje dôvody o ktorých hlava nemá ani potuchy.“ /Pascal/

„Láska, aby bola láskou, musí byť prefiltrovaná Láskou.“ /Mário Sosoldoni, z knihy: Čo vlastne vieš o láske?/

„Raz príde deň, keď po pokorení vesmíru, skrotení vetra, prílivu, odlivu a zemskej príťažlivosti začneme využívať aj silu lásky.
V ten deň po druhýkrát v dejinách sveta objavíme oheň.“ /Tielhard de Chardin/

Ľúbiť – dnes viac ako včera ale menej ako zajtra. /pieseň „Ľúbim Ťa“, interpret: M. Dočolomanský/

Každý znáša blížneho v tej miere, ako ho miluje.
Keď sa milujete, tiež sa znášate,
keď prestávate milovať,
prestávate si rozumieť“ /pápež Řehoř Veliký/

„Tomu kto chce, nič nie je nemožné, najmä vo veciach, čo sa konajú z lásky.“ /sv. Ignác z Loyoly/

 „Jestvuje jedna pravda, ktorej sa musíme vždy a všade pridŕžať: pravda lásky.
Láska ospravedlňuje naše často protirečivé skutky.
Láska je naplnením zákona.“ /Carlo Caretto/

„Boh nás bude súdiť po smrti podľa našej lásky.“ /Sv. Ján z Kríža/

„Kde kraľuje láska a múdrosť, tam niet strachu a nevedomosti.
Kde kraľuje trpezlivosť a pokora, tam niet hnevu a nadutosti.“ /sv. František z Assisi/