Rôzne

„Už jednoduché delenie sa bunky na dve je čosi úžasnejšie, než všetko to, čo vytvorili najslávnejší vedci sveta.“ /Jean Rostand/

„Ideál je maják, aby si nestroskotal. Nie je cieľ, je to cesta.“ /P. Hudák/

„Keby ryba neotvorila papuľu, nikdy by ju neulovili.“ /švajčiarske príslovie/

„… stromy striehnu skryté v jablkách…“ /P. Habera; pieseň – Kto vie, či má ma niekto rád/

„Nemôžete ju poraziť, môžete ju len zničiť.
V tom je krása a sila prírody.“ /film Šaman/

„Porozumieť veciam, keď sú ešte len v zárodku – to je genialita.“ /Lao-Tzu/

„Prekážky sú tie strašné veci ktoré vidíme, keď sa prestávame sústreďovať na svoje ciele.“ /Henry Ford/

Skutočné problémy možno prekonať.
  Len vymyslené sú neprekonateľné.
“ /Gerd Vespermann/

„Aj najmenšia kaluž odráža nebo.“ /litovské príslovie/

„Pýcha predchádza pád“ /neznámy autor/

„V tme je lepšie zapáliť hoc maličkú sviečku, ako veľmi nadávať na tmu.“ /p. Marian/

„Dokonalosť sa dosahuje nie vtedy, keď už nie je možné nič dodať, ale vtedy, keď nie je možné nič odobrať“ /A. De Saint-Exupéry/

Možno existujú krajšie časy, ale súčasný je náš.“ /Jean Paul Sartre/

Niekto ktosi múdrosť definoval ako kombináciu troch prvkov: skúseností, inteligencie a ľudských kvalít. (J.Adair)

Múdry jednoducho je ten, kto pozná najvyššiu príčinu jednoducho. V nejakom rode je ten, kto pozná najvyššiu príčinu v tom rode. Múdry je staviteľ vzhľadom k stavbárom. (sv.TA I q.1 a.6)

Kto pozerá k jednoducho najvyššej príčine celého vesmíru, ktorou je Boh, nazýva sa najviac múdrym. (sv.TA I q.1 a.6)

Dary múdrosti a vedy nie sú nič iného, než akési dokonalosti ľudskej mysle, ktorými je človek uspôsobovaný, aby nasledoval vnuknutia Ducha Svätého v poznaní Božích a ľudských. (sv.TA II/I q.68 a.5)

Múdremu náleží poznať najvyššiu príčinu, cez ktorú sa veľmi iste súdi o iných a podľa nej treba všetko usporiadať. (sv.TA II/II q.45 a.1)

Múdrosť predpokladá lásku. Láska nemôže byť so smrteľným hriechom. (sv.TA II/II q.45 a.4)

Bohabojnosť je počiatkom múdrosti, pokiaľ pôsobí odstúpenie od zlých skutkov. (sv.TA II/II q.45 a.6)

Pravá múdrosť je v šťastí okrasou, v nešťastí oporou. (Aristoteles)

Skúsenosť na rozdiel od poznania vie, ale nevie prečo. (Aristoteles)

Múdrosť je poznanie božských vecí. (sv.Augustín)

Múdrosť patrí pokojným, v ktorých žiadne hnutie nie je odbojné, ale poslušné rozumu. (sv.Augustín)

Génius, vtip a duch národa sa odhalí v jeho prísloviach. (F.Bacon)

Mozog orgán, pomocou ktorého myslíme, že myslíme. (A.Bierce)

Myslieť znamená podmieňovať. (M.Blondel)

Humor má ten, kto sa smeje hneď, smiať sa neskôr nie je nijaké umenie. (G.Branstner)

Občas robíme chyby také neinteligentné, že sa z nich nikto nemôže ani poučiť. (G.Branstner)

Verím v miernu moc rozumu nad človekom. (B.Brecht)

Inteligentný človek vyberá zo svojich vedomostí tie správne v správnom čase a na správnom mieste. (M.Bubák)

Každého napadnú hlúpe myšlienky, lenže múdry ich nevysloví. (W.Busch)

Istota, že sme inteligentnejší ako tí ostatní je povážlivá už preto, lebo to isté si myslí množstvo hlupákov. (A.Camus)

pokora- Človek nazhromaždil všetku múdrosť svojich predchodcov a pozrite sa, aký je hlúpy. (E.Canetti)

Odkedy zabúda všetko, vie omnoho viac. (E.Canetti)

Múdri sa naučia od hlupákov viac, ako sa hlúpi poučia z príkladu múdrych. (M.Cato)

Deväť desatín múdrosti je – byť múdrym v pravý čas. (Cicero)

Jasnosť je ozdobou hlbokých myšlienok. (L.Clapiers)

Veci, ktoré vieme najlepšie, sú tie, ktoré sme sa neučili. (L.Clapiers)

Informácie nie sú totožné s vedomosťami a vedomosti nie sú totožné s múdrosťou. (A.Clarke)

Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili len to, čo si myslia. (Čapek)

Za čo iného sa môže lož vydávať, ak nie za pravdu, a hlúposť, ak nie za rozum. (Čapek)

Naša reč je múdra: robí zásadný rozdiel medzi “som presvedčený” a “presvedčil som sa”. (Čapek)

Ľudia premýšľajú skôr pod tlakom nutnosti než z čistej potreby. (Čapek)

I z prázdne stodoly sova vyletí. (České príslovie)

Nestačí mať dobrý rozum, treba ho aj dobre používať. (Descartes)

Pochybujem – a preto myslím. Myslím – teda som. (Descartes)

Škoda, že niektorí nájdu múdrosť až vtedy, keď už nemajú síl na jej realizáciu. (A.Dermek)

Pravá múdrosť, to sú skutky, nielen pohyby, musí tomu predchádzať rozmýšľanie. (A.Dermek)

Človek je najinteligentnejší zo všetkých živočíchov – a tiež najneuváženejší. (Diogenes)

Poznaná pravda má povznášať ducha, nie spáliť svet. (Sa´Dí)

IQ – inteligencia má dve zložky. Tekutá inteligencia – málo záleží na cvičení, je to prirodzená bystrosť pri riešení logických problémov, závisí na kvalite mozgového tkaniva, vekom klesá a to od 17 rokov do 60. Kryštalická inteligencia – sú to naučené myšlienkové obraty, kvalitne osvojené pojmy, osvedčené stratégie riešenia problémov. U duševne pracujúceho človeka vekom rastie od 17 do 60 rokov, potom sa ustaľuje a väčšinou klesá. (Donaldson)

Pýtam sa na všetko krok za krokom. (Dostojevskij)

Uváž raz, kým čosi dáš, dva razy, kým dačo prijmeš, a tisíc ráz, kým o niečo požiadaš. (Eschenbachová)

Starí ľudia okrem toho majú charizmu preklenúť priepasti medzi generáciami ešte skôr, než vznikli. Koľko detí našlo porozumenie a lásku v očiach, slovách a nežnostiach starých ľudí! (FC 27)

Každý múdry človek je výkupným pre hlupáka, ktorý by nezostal na svete ani hodinu, keby ho nechránil mudrcov súcit a prezieravosť. Múdri sú ako lekári, ktorí bojujú s chorobou nemocného. Takže, keď sa dozviem, že múdry človek zomrel, srdce mi plače. Nie pre neho, samozrejme, pretože žil v radosti a zomrel s cťou. Nie – pre pozostalých ja trúchlim. Bez pevného ochranného ramena, ktoré im prinášalo bezpečie, sú vydaní napospas zaslúženému nešťastiu, ktoré čoskoro pocítia, pokiaľ im Prozreteľnosť nepošle za náhradu nejakého nového ochrancu. (Filón)

Irónia je veselosť a radosť múdrosti. Bez irónie by svet bol ako les bez vtákov. (A.France)

Najrozumnejšie je nechcieť byť príliš rozumný. (V.E.Frankl)Úplní hlupáci a múdri ľudia sú neškodní – nebezpeční sú len tí napolovicu hlúpi a napolovicu múdri. (A.Fredro)

Ten, kto pozná svoje medze, je už napoly múdry. (J.Galsworthy)

Rozum je zdrojom všetkej citlivosti. (Gándhí)

Kto v sprostosti zotrváva, menuje sa hlúpy. (Gavlovič)

V Ježišových slovách je viac svetla, ako v ktoromkoľvek ľudskom slove. Zdá sa, že to nestačí len uznať. Je ešte potrebné veriť. (A.Gide)

Múdry je ten, kto sa všetkému čuduje. (A.Gide)

Mali by sme… každý deň vypočuť aspoň malú pesničku, prečítať dobrú báseň, vidieť vhodný obraz a, ak je to možné, prehovoriť zopár rozumných slov. (Goethe)

Blázni a rozumní ľudia sú rovnako neškodní. Len poloblázni a napoly múdri ľudia sú tí najnebezpečnejší. (Goethe)

Zo všetkých zlodejov sú hlupáci najhorší; okradnú nás aj o čas, aj o dobrú náladu. (Goethe)

O väčšine vecí dáva väčšina ľudí svojej duši za radkyňu domnienku. A domnienka, ktorá je vrtkavá a nestála, prináša nestále a vrtkavé šťastie tým, ktorí ho užívajú. (Gorgias)

Nevzdelanec vidí všade len jednotlivé veci, polovzdelanec pravidlo, vzdelanec výnimku. (F.Grillparzer)

Jeho pochybnosti sú lepšie ako istoty väčšiny ľudí. (P.Hardwicke)

Múdri plodia múdre myšlienky a blázni ich rozširujú. (H.Heine)

Nesúďme ledabolo o najväčších veciach. (Herakleitos)

Sférou znalosti je reč, zatiaľ čo privilégiom múdrosti je mlčanie. (O.Holmes)

Sila bez múdrosti sa zrúti pod vlastnou ťarchou. (Horatius)

Pokiaľ sa človek pýta, chce byť. (M.Horníček)

Zo všetkých hlupákov je najneznesiteľnejší scestovaný hlupák. Prináša si hlúposti iných národov a pridáva ich k svojim. (Humboldt)

Dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť o najväčších veciach najjednoduchším spôsobom. (D.Hume)

Múdrosť označuje snahu dosiahnuť najlepšie ciele pomocou najlepších prostriedkov. (F.Hutcheson)

Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. (Jak 3,17)

Umenie byť múdrym, je umenie vedieť, čo treba prehliadnuť. (W.James)

Múdre rady nie sú huby, aby vyrástli aj tam, kde ich nikto nesial. (M.Jókai)

Lebo čím viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj mrzutosti; a ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť. (Kaz 1,18)

Len ten, kto všetko prijíma tak, ako je a nie podľa toho, čo sa hovorí a súdi, je naozaj múdry, lebo viac ho poučuje Boh ako ľudia. (Kempenský)

Ak pri každej udalosti nebudeš hľadieť len na to, ako sa javí navonok, a ak nebudeš na to, čo vidíš alebo počuješ, pozerať len telesným okom, ale ak zakaždým vojdeš ako Mojžiš do svätostánku poradiť sa s Pánom, neraz počuješ Božiu odpoveď a vyjdeš odtiaľ poučený o mnohých veciach prítomných i budúcich. (Kempenský)

Nájdeme tisíc učencov, alebo ľudí s bohatými vedomosťami, kým natrafíme na múdreho človeka. (F.Klinger)

Človek má tri cesty, aby rozumne konal: 1, Keď rozmýšľa – to je najšľachetnejšia. 2, Keď opakuje – to je najjednoduchšia. 3, Vlastná skúsenosť – to je najhorkejšia. (Konfucius)

Inteligencia vyjadruje určitú všeobecnú schopnosť, ktorá je podkladom pre primerané prispôsobenie sa situácii, a to najmä novej, kde nestačíme so skúsenosťami. (M.Košč)

Príslovia sa rodia iba v tej fáze rozvoja jazyka, pokým ešte jazyk vie mlčať. (K.Kraus)

Veľa toho vie sedliak, čo nevie filozof. (Langbehn)

Vyzeráte múdro. Napravte, prosím, tú chybu. (Ch.Lamb)

Je nechutné byť stále múdrym, je to ako byť na ustavičnom pohrebe. (D.Lawrence)

Hlúposť je matkou zločinu, ale otcovia sú často geniálni. (S.J.Lec)

Z geniálnej myšlienky možno odstrániť všetky slová. (S.J.Lec)

Hlúposť často núti ľudí k veľkému zamysleniu. (S.J.Lec)

Je ešte ľahšie posúdiť rozum človeka podľa otázok ako podľa odpovedí. (F.Lévis)

Niet na svete takých slov, ktorými by sa s hlupákom dalo hovoriť o múdrosti. (Ch.Lichtenberg)

Hlupák vždy zbožňuje to, čomu nerozumie. (C.Lambroso) Žiaden omyl nie je taký veľký, aby nemal svojich poslucháčov. (M.Luther)

Biele vlasy nie sú známkou múdrosti, ale staroby. (Menandros)

Kvalitní ľudia vedia všetko, bez toho, aby sa niečo naučili. (Moliére)

Je veľmi ťažké odlíšiť hlupáka od múdreho vtedy, keď obaja mlčia. (Moliére)

Keď si si istý, že rozumieš všetkému, čo sa deje, beznádejne sa pletieš. (W.Mondale)

Rozum je jediný dar, ktorý príroda pravdepodobne rozdelila spravodlivo, pretože nikto sa nesťažuje, že ho má málo. (M.de Montaigne)

Materiálna chudoba sa ľahko vylieči; vyliečiť chudobu ducha je nemožné. (M.de Montaigne)

Svojhlavosť a zarytosť je najistejší dôkaz hlúposti. (Montaigne)

Urobť čokoľvek blbovzdorným je nemožné, pretože blbci sú ohromne vynaliezaví. (Murphy)

Ľudia cvičia obvykle svoju pamäť viac než svoju súdnosť. (Napoleon)

Každá generácia si myslí, že je inteligentnejšia než predošlá a múdrejšia ako nasledujúce. (G.Orwell)

Skúsenosti – to sú zacelené rany našej hlúposti. (J.Osborne)

Je dobré učiť sa i od nepriateľov. (Ovidius)

Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nepozná. (B.Pascal)

Šťastný, kto nerozumie citátom. (J.Paul)

Hľadaj pravdu v myšlienke a nie v tlejúcich knihách. Ak chceš vidieť mesiac, pozeraj sa na oblohu a nie do kaluže. (Perzská múdrosť)

Múdry je ten, kto sa vie učiť od každého človeka. (Perzské príslovie)

Životná múdrosť je – dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom. (Picasso)

Ak to človeku roky rokúce nešlo a potom naraz z ničoho nič začne byť geniálny, tak je to beztak len preto, že sa zbláznil z toho, ako mu to roky rokúce nešlo. (J.Pick)

Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť. Lebo je výhodnejšie zarobiť si ju, než zarobiť striebro, a získať si ju (hodno viac), ako najvyberanejšie zlato. (Prís 3,13-14)

Najkratšie odpovede Áno a Nie vyžadujú najdlhšie rozmýšľanie (Pythagoras)

Buď mlč, alebo povedz niečo, čo je lepšie ako mlčanie. (Pythagoras)

Najmúdrejšie je číslo. (Pythagoras)

Somár je jediné zviera, ktoré sa slepo nepodrobuje vôli človeka. Preto sme ho vyhlásili za symbol hlúposti. (Radič)

Čím vyššie vystúpiš, tým objavíš viac miest, ktoré si ešte nestačil navštíviť. (A.Radiščev)

S múdrym človekom je vždy o čom mlčať. (Rímske príslovie)

Každý je ignorant, len v rôznych oblastiach. (W.Rogers)

Rozum je vždy bláznom srdca. (Rochefoucauld)

Je ľahšie byť múdrym pre ostatných, ako pre seba. (Rochefoucauld)

Každý sa sťažuje na zlú pamäť, ale nikto sa nesťažuje na zlý úsudok. (Rochefoucauld)

Spolu s myšlienkami, ktoré sú pod našu úroveň, máme aj také, ktorých úroveň nedosahujeme my. (J.Rostand)

Nezáleží na tom, čo máš pred menom, či za menom, ale čo máš v hlave. (P.Rosso)

Nezáleží na tom, čo máš pred menom a čo za menom, ale či to uprostred stojí skutočne za niečo. (P.Rosso)

Nie je nič hlúpejšieho, než múdrosť na nevhodnom mieste. (E.Rotterdamský)

Pokiaľ si pamätám, v Evanjeliu nie je ani jedno pochvalné slovo o inteligencii. (B.Russel)

Kto pozná pravdu, miluje a cení si dobro a správne robí, ten je múdry. (J.M.Sailer)

Niet lepšieho a žiadúcejšieho dôvtipu ako jednoduchosť. (sv.Fr.Saleský)

Múdrosť prísloví je v tom, že si odporujú. (C.Sbarbaro)

Najlepšie myšlienky sú spoločným vlastníctvom. (Seneca)

Myšlienky sú bez cla. (Shakespeare)

Blázon sa pokladá za múdreho, ale múdry vie, že je blázon. (Shakespeare)

Múdry je ten, kto hovorí málo. (Shakespeare)

Nebolo doposiaľ filozofa, ktorý by vedel trpezlivo znášať bolesti zubov. (Shakespeare)

Idey môže oceniť len ten, kto sám nejaké má. A len ten môže rozpoznať ich hodnotu, kto ich je sám hoden. (A.Schoenberg)

Nie je hlupák, kto nevie, ale ten, kto nechce vedieť. (H.Skovoroda)

Čomu nerozumieš, to nehaň. (Slov.príslovie)

Kto sa chce blázniť, musí mať rozum. (Slov.príslovie)

Viem, že nič neviem. (Sokrates)

Ak ste krásni, staňte sa dôstojnými vašej krásy; ak ste škaredí, dajte zabudnúť na škaredosť svojou múdrosťou. (Sokrates)

Duchaplnosť spočíva v tom, že vidíme podobnosť medzi vecami, ktoré sú rozdielne a rozdiel medzi tými, ktoré sa navzájom podobajú. (A.Staël)

Myslenie nie je prepych, ale jediná životná dôstojnosť. Ak táto planéta zhynie – tak na nedostatok lásky a myslenia. (P.Strauss)

Myšlienka plodí myšlienku. Mozog nie je akumulátor, ale generátor. (P.Strauss)

Aforizmus je agresívna forma múdrosti. Duchovný elektrický úder. (P.Strauss)

Veľká myšlienka nepotrebuje veľa slov. (P.Strauss)

Múdry sa mýli sedemkrát denne. (Tal.príslovie)

Kto je múdry? Kto sa učí od každého. (Talmud)

Je ešte vôbec človek, ktorý vie, že najlepšie zo všetkých imaní je rozvaha? (Teiresias)

Inteligentný človek vie, kedy a kde má prestať byť rozumným. (J.Tétreau)

Náš mozog je zostrojený tak, že môže robiť po celý čas veľký počet omylov, a to je vlastne jadro nášho myslenia. (L.Thomas)

Nikto učený z neba nespadol. Ale hlupákov ako keby zhadzovali! (J.Tuwim)

Rozdiel medzi správnym slovom a takmer správnym slovom je rozdiel medzi bleskom a svätojánskou muškou. (M.Twain)

Ľudia sa líšia najnapádnejšie tým, že blázni vystrájajú stále tie isté hlúposti a rozumní stále iné. (K.Waggerl)

Božia múdrosť a ľudská hlúposť spolu ovládajú svet. (A.M.Weiss)

Celé vojenské úsilie a dokonca i celé naše životné úsilie, spočíva v snahe zistiť tým, že niečo robíme, to, čo nevieme. Hovorím tomu hádať, čo je na druhej strane kopca. (Wellington)

Ste múdry. A to je jediný majetok, ktorý vám nikto nemôže vziať. Z múdrosti sa nedá nikto nijakým dekrétom vysťahovať. (J.Werich)

Nad ľudskou hlúposťou sa nedá zvíťaziť. Ale nikdy sa nesmie prestať proti nej bojovať. (J.Werich)

Všade, kde je blbec, je nebezpečie. (J.Werich)

Dnes je každý duchaplný. To je úplná pohroma. Človek už priam prahne po malej hlúposti. (O.Wilde)

Ak mi niekto vysvetlí, čo je jedno, ja budem môcť povedať, čo je všetko bytie. (Zenón)

Keby tak múdri tušili, čo všetko dokážu vymyslieť hlupáci! (J.Žáček)

Múdrosť je umenie správne žiť. (XY)

Dobre položená otázka je viac ako polovica správnej odpovede. (XY)

Ak na ťažkosti v živote budeme vždy hľadieť ako na prekážky a nie ako na šancu niečo zmeniť, udusíme už v zárodku radosť a zabránime svojmu rastu. (XY)