Pavol, apoštol národov

Joseph Ratzinger, Benedikt XVI – Pavol, apoštol národov.

Vydal SSV, Trnava 2008

„Kresťanská cesta nie je viac, či menej presvedčivá náuka, s ktorou sa oháňame v salónoch a pri diskusiách.
Je to ponuka života predstavovaná ľuďmi, ktorí sú poznačení slabosťami a bolesťami, premenení vierou. Kráčajú a neraz bežia, aby sa dotkli toho, ktorý oslovil ich srdcia.“ /str. 6/

„/Pavol/… v stretnutí s Kristom pochopil, že jeho život si vyžaduje novú orientáciu. Všetko toto dokázal spôsobiť Duch Svätý, ktorý obnovuje nielen kresťanovo konanie, ale aj jeho bytie.
Duch je ako „duša našej duše“, najtajnejšia časť nášho bytia, z ktorej neustále stúpajú podnety na modlitby.“ /str. 7/

„Boh je … trojičná skutočnosť vzťahu. Ak sa o človeku hovorí, že je Boží obraz, znamená to, že je bytie stavané ako vzťah, hľadá vzťah, ktorý je základom jeho existencie.“

Pokračovať v čítaní

Duch liturgie

Joseph Ratzinger – Duch liturgie
Dobrá kniha Trnava, 2005

„Až samotný ľudský život – správne žijúci človek je skutočnou adoráciou Boha. Život sa stane skutočným životom až vo chvíli, keď získa svoju novú formu pohľadom na Boha. Kult sprostredkuje tento pohľad a dáva život, ktorý je pre Boha oslavou.“ /str. 13/

„V každom čase treba nanovo nájsť a vyjadriť podstatu o ktorú ide. A tak sa usilujeme (v liturgii) vyjadriť to, čo je podstatné tým, čo je premenlivé“ /str. 64/

Hľadanie správneho vyjadrenia:
„Len ak je správny vzťah k Bohu, len vtedy môžu byť v úplnom poriadku všetky ostatné ľudské vzťahy – vzťah ľudí navzájom i vzťah k stvorenstvu.“ /str. 15/

„POKLONA – to znamená správny spôsob vzťahu k Bohu“ /str. 15/

Pokračovať v čítaní