Prečo verím – život ako dôkaz viery

Vittorio Messori v rozhovore s Andreom Torniellim, Prečo verím – život ako dôkaz viery, vydavateľstvo Lúč, rok vydania 2010

Každý, kto koná apoštolát, vždy ohlasuje zvesť, ktorá ho prevyšuje. /str. 45/

„rozvaha“ – je „kresťanská čnosť, ktorá musí sprevádzať všetky ostatné“ /porovnaj str. 38/

„VIDEO BONA PROBOQUE, DETERIORA SEQUOR“ – vidiac to, čo je lepšie, odporúčam to iným v presvedčení, že konám pre ich dobro, ale často som prvý, komu sa nedarí podľa toho konať. /str. 42/

…Preto si musíme byť vedomí, že nehlásame saba samých, ale Ježiša Krista, „na ktorom niet nijakej škvrny“. Takže môžeme a musíme kázať napriek tomu, že my sami potrebujeme toto ohlasovanie počuť a následne ho uskutočňovať. /str. 45/

Neexistuje dielo žiadneho zo synov Cirkvi, ktoré by sa nestretlo s ťažkosťami a nevraživosťou zo strany ľudí z Cirkvi. /str. 48/