Deti, výchova

 „Žiaci sú ako rozhádzané noty. Od učiteľa závisí, či výsledok jeho práce bude lahodná melódia alebo uši drásajúci škripot.“ /Mgr. Jankoš, Snina/

„Študent nie je čaša, ktorú treba naplniť, ale svieca, ktorú treba zapáliť.“ /Aristoteles/

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.
Jde o to, nabídnout jim pěkné místo a tak dlouho je podporovat, kým nebudou schopny jít svou vlastní cestou.
“ /Jiřina Prekopová, p. Schwietzerová/

„Až keď sám máš dieťa pochopíš, koľko dlhuješ svojim rodičom.“ /japonské príslovie/