Prorok

Džibránova knižka Prorok patrí podľa mňa medzi „povinné čítanie“ premýšľavého človeka. Vôbec by mi nevadilo prepísať sem – medzi myšlienky, ktoré vo mne zanechali stopy, temer celú túto knižku.

„Keď stretnete priateľa na ceste či na trhovisku, nech je to váš duch, čo hýbe vašimi perami a ovláda váš jazyk“ /O umení hovoriť/

„Myšlienka je ako vtáča, čo lieta vzdušným oceánom
a čo v klietke slov môže síce rozprestrieť krídla, ale nemôže lietať.“ /O umení hovoriť/

Keď vám váš priateľ povie svoju mienku, nebojte sa s ním nesúhlasiť,
ani mu neodoprite váš súhlas.
Aj keď mlčí, vaše srdce ustavične načúva tichosti jeho srdca.
“ /O priateľstve/

„Keď sa lúčite s priateľom, nesmúťte, lebo to, čo uňho milujete najväčšmi, jasnejšie uzriete v jeho neprítomnosti, ako keď horolezec lepšie vidí svoju horu z nížiny.“ /O priateľstve/

„Lebo v radosti z malých vecí srdce nachádza svoje ráno a svoje osvieženie ako kvet v rannej zore.“ /O priateľstve/

„Lebo práve tak, ako vás láska korunuje vás bude aj križovať.“ /O láske/

„A keby ste sa báli a hľadali v láske len pokoj a potešenie, potom by bolo lepšie, keby ste zakryli svoju nahotu a odišli z holohumnice lásky, do toho sveta bez období, kde sa budete smiať, ale nevysmejete všetok svoj smiech, a kde budete plakať, ale nevyplačete všetok svoj plač.“ /O láske/

„Či nie je strach zo smädu, keď je vaša studňa plná, smädom, ktorý je nezahasiteľný?“ /O dávaní/

Práca je láska, ktorú sme urobili viditeľnou.
A ak nemôžete pracovať s láskou, lež iba s odporom, je lepšie ak opustíte svoju prácu a sadnete si ku dverám chrámovým a budete prijímať almužnu od tých, čo pracujú s láskou.
Lebo ak pečiete chlieb ľahostajne, upečiete horký chlieb, čo nasýti človeka len napoly. A ak repcete pri prešovaní hrozna, vaše reptanie prilieva jedu do vína.“ /O práci/