Zamyslenia

Stromy – Tento obrázok je pre mňa vizualizácia ideálu manželského vzťahu. Sú na ňom dva stromy a kaplnka, s ktorou vytvárajú malý ostrovček v strede šíreho poľa. Tie stromy majú zvláštnu vlastnosť: Keď prvý z nich zakryjete, ten druhý nie je „zmrzačený“. Stojí rovno – má korunu a priamy kmeň. A to isté, keď zakryjete druhý z nich. Sú to dve plnohodnotné, priamo rastúce dreviny. Ale keď zakryjete oba ich kmene naraz, ich koruna pôsobí, akoby patrila tomu istému stromu.

Presne tak si predstavujem ideálny vzťah. Dvaja „rovno stojaci“ ľudia. Každý zvlášť je celý a úplný. A predsa dokopy, spolu – vytvárajú novú „celosť“ a novú „úplnosť“. A pri nich, na ich ostrovčeku, v ich vzťahu kaplnka – ich Boh.