Myšlienky a modlitby

Alfons Pereir v knihe „Myšlienky a modlitby“ uvázda viaceré myšlienky (niekedy formulované ako modlitby), ku ktorým sa rada vraciam:

My sme jediná biblia, ktorú čítajú všetci ľudia.
Daj, aby som bol dobrou zvesťou pre tých, s ktorými sa dnes stretnem.“ /Alfons Pereir/

„Ak poznáme Boha bez toho, aby sme poznali svoju biedu, dôjdeme k pýche.
Ak poznáme biedu bez toho, aby sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu.
Ak poznáme Ježiša Krista, dôjdeme do pravého stredu, pretože v Ňom nachádzame aj Boha aj svoju biedu.“ /Blaise Pascal/

Skutočný ateizmus je predposledným stupňom k skutočnej viere.
Ľahostajný človek nemá vôbec žiadnu vieru. Má len hrozný strach a aj ten len občas.“ /F.M. Dostojevskij/

„Nezachráni ma zahraničná politika, sexuálna revolúcia, vzrast výroby, nukleárne zastrašovanie, organizátori, kňazi, umelci, uranisti, sociálni inžinieri, Vatikán, ani svetový zväz budhistov, ani Hitler ani Johanka z Arku, ani anjeli, archanjeli, moci a sily.
Mojou záchranou je Ježiš Kristus. To je moja viera.“ /Alfons Pereir, z knihy Myšlienky a modlitby/

„Boh naše modlitby nepotrebuje, ale potrebujeme ich my. Ak sa naozaj modlíme, niečo sa v nás mení.“ /O. Betz/

„Modlitbou sa čas nestráca ale získava.“ /E. Puzik/

To, čo si 60-80% súčasníkov predstavuje pod pojmom boh, našťastie neexistuje.“ /Karl Rahner/

„Viera sa nedá vnucovať. Nemôžeme ju ani ponúkať. Nie je možné nič viac ako pozvanie.
Stretnutie človeka s Bohom nemôžeme zorganizovať.
Môžeme len vytvoriť otvorený priestor, stretnutie pripraviť, uviesť do Jeho blízkosti.“ /W.Bless/

Pre tých, ktorí veria v Boha je vysvetľovanie zbytočné.
Pre tých, ktorí v Boha neveria nie je vysvetlenie možné.
“ /Franz Werfel/

„Boh je taký veľký, že je hodný toho, aby sme Ho hľadali celý život.“ /sv. Terézia Avilská/

„Ak Ti Boh sľúbi odpustenie, ak sa zajtra obrátiš, z toho sa raduj.
Ale zajtrajší deň Ti prisľúbený nie je.“ /Augustín/

„O druhých nezmýšľaj zle. Nikoho nenapadaj a neurážaj. Na miesto hnevu postav lásku. Buď milosrdný.
Skôr ako sa uložíš na lôžko, prejdi si v myšlienkach svoj deň.
Ži tak, aby si bol stále pripravený byť odvolaný.
Konaj Božiu vôľu a pokladaj sa neustále za človeka, ktorý je poslaný od Boha.“ /podľa Swami Sivananwa Mahraje/

„Boj je nám bližšie ako sme si sami“ /Augustin/

Najkrajšia cesta medzi dvomi ľuďmi je úsmev.“ /H. Sokal/

„Pri modlitbe nezáleží na tom, aby trvala dlho.
Okamžik venovaný modlitbe ráno môže duchovnú potravu pre celý deň.
Ale táto modlitba musí byť viac vec srdca ako rozumu, menej prácou rozumu ako pohybom vôle a vyžaduje veľa viery a lásky a málo umelo usporiadaného uvažovania.“ /Francois Fénelom/

„Mlčanie, samota, spočinutie a vyčkávanie – to sú cesty do vnútra…
Neustálou vravou a hlukom je človek vytláčaný sám zo seba.“ /Romano Guardini/

Nešťastie človeka začína tým, že nie je schopný zostať v miestnosti len sám so sebou.“ /B. Pascal/

„Na všetkom zle nenesú vinu len tí, čo ho páchajú, ale aj tí, ktorí im nebránia.“ /E. Kästner/

„Učiť sa nevidieť seba je nutné, aby sme videli mnoho iných vecí.“ /F. Nietzsche/

Čo dáva zmysel životu, to dáva zmysel i smrti.“ /A. Exupéry/

„Modlitba a bohoslužobné úkony nie sú náhradou za kresťanské angažovanie sa vo svete.“ /J. Schierse/

„Ja nemám Boha, Boh má mňa.“ /Ernst Barlach/