Životy, ktorých sa dotkla

V tejto časti sú uvedené myšlienky Corrie ten Boom publikované v knižke „Životy, ktorých sa dotkla“ od autorky Joan Winmill Brown.
Corrie je pre mňa zaujímavá žena. „Stretla“ som sa s ňou počas gymnaziálnych štúdií a niektoré myšlienky ostali vo mne dodnes sformulované tak, ako ich vyslovila:

 „Šťastie nie je závislé od toho čo sa stane, ale od vzťahov k tej –ktorej udalosti, keď sa stane.

„Je to láska, čo Ťa bolí, Corrie. Je to tá najsilnejšia sila na svete. Keď sa stretne s prekážkou, zapríčiňuje veľa bolestí.
S touto láskou môžeš urobiť dve veci: môžeš ju zabiť, aby prestala bolieť, alebo môžeš požiadať svojho nebeského Otca, aby ju premenil v Jeho lásku. Môžeš Ho poprosiť, aby Ti pomohol milovať Karla tou Božou láskou, ktorá je lepšia.“  /otec radí Corrie/

Pohostinnosť nezávisí od toho, koľko máme, ale od toho, či sme ochotní podeliť sa s tým, čo nám Pán Boh dal.

„Nikdy nepochybujte, či Pán Boh počuje vaše modlitby, aj keď sú niekedy podivné a zvláštne. On im dobre rozumie.“

… „Aká bezpečnosť mať útočište, keď život je naozaj ťažký.“

… „Vedela len, že Pán Ježiš je jej Priateľom a to jej stačilo.“

„Kedykoľvek sa dostanete do styku s duševne chorými ľuďmi, prosím vás, povedzte im, že Pán Ježiš ich má rád.
Oni často chápu Božiu lásku lepšie ako iní ľudia, ktorí pre intelektuálne pochybnosti nemôžu tak ľahko porozumieť.“

„Nijaká tma nie je taká hlboká, aby zastrela Božie svetlo.“

„Naučila som sa, že láska je väčšia ako steny, do ktorých je vtesnaná.“

„Nikdy sa vás nedotkne oceán Božej lásky, ak nebudete milovať aj svojich nepriateľov.“

Boh si nás necení pre silu nášho mozgu, ale jednoducho preto, že nás stvoril.
Kto vie, či v jeho očiach slabomyseľný človek nie je cennejší ako hodinár. Alebo poručík.“

„Niektoré poznatky sú príliš ťažké… Nemôžeš ich uniesť.
Tvoj Otec ich ponesie až kým Ty nebudeš schopná.“ /Corrin otec/